Brukervilkår

Hva vilkårene gjelder

Vilkårene gjelder bruk av Economylab økonomisystem. Systemet eies og drives av Oceantiger Software, org. nr
989 867 776 MVA. Når du tar i bruk Economylab, så går vi ut fra at du har lest disse vilkårene og aksepterer dem.

Om Economylab

Economylab er ett økonomisystem som er tilgjengelig via internett og kan derfor brukes fra hvor som helst der man har en nettleser, om det skulle være på nettbrett, mobil, PC, TV osv. Økonomisystemet skal være ett rimelig alternativ, og prismessig skal Economylab alltid ligge lavt i forhold til konkurrenter. Samtidig skal systemet være ett stabilt og godt alternativ.

Oceantiger Softwares ansvar for tjenesten

Oceantiger Software er ansvarlig for Economylab og dens innhold. Economylab er testet grundig, men i all type programvare kan det oppstå feil eller mangler fra tid til annen. Vi skal sørge for at eventuelle feil blir rettet så raskt som mulig og hvis en feil skulle oppstå, ber vi deg ta kontakt med support. Og i tilfeller der feil måtte oppstå, kan du ha krav på refusjon for beløpet tilsvarende en måneds abonnementsavgift. Utenom dette, påtar Oceantiger Software seg ingen ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av bruk av dette systemet. I forbindelse med forbedringer, kan Oceantiger Software logge og analysere brukermønstre og data anonymt for å kunne gjøre systemet best mulig for alle brukere.

Kundens asvar

Kunden har ansvar for å bruke systemet i tråd med alminnelig god norsk forretningsskikk.

Data i systemet

Bruker har eiendomsrett til egne data. Data er lagret i skybaserte tjenester. Ved eventuell oppsigelse har kunden mulighet til å eksportere ut alle sine data inkludert bilag fra systemet.

Betaling

Economylab faktureres en gang pr år og fornyes automatisk en gang pr år til du sier opp abonnementet. Ved forsinket betaling har Oceantiger Software krav på gebyrer og forsinkelsesrenter og kan sperre tilgang inntil du har betalt. Oppgitte priser på hjemmesiden er uten MVA.

Prøveperioden

På hjemmesiden til Economylab, er det mulig å prøve systemet (pr idag 30 dager prøveperiode). Du vil ikke bli fakturert før du bestiller ett abonnement på systemet eksplisitt.

Endring

Det blir hele tiden jobbet med forbedringer på Economylab. Oceantiger Software har mulighet til å justere både pris og en sjelden gang også vilkår. Pris skal alltid være konkurransedyktig. Hvis pris endres vil du få beskjed om dette pr epost minimum en måned før prisen eventuelt endres. Hvis vilkår endres, bes du godta eventuelle nye vilkår når du logger inn i systemet etter at endringene i vilkårene har trådt i kraft.

Oppsigelse

Du kan si opp abonnementet ved å kontakte support. Ved oppsigelse tilbakebetales eventuelle utestående beløp som regnes fra neste kalendermåned. Oceantiger Software kan også si opp avtalen med kunden, men da med en oppsigelse på 3 måneder.

Immaterielle rettigheter

Systemet er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter som inngår i systemet, eies av Oceantiger Software. Kunden godtar at man ikke omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer systemet eller manipulerer sikkerhetsfunksjoner, kryptering eller annen teknologi i systemet.

Economylab er ett produkt utviklet av Oceantiger Software.